Make your own free website on Tripod.com

                                                                                                                        

Selamat Datang

Sekolah Kebangsaan Berapit
08600 Tikam Batu Kedah,Malaysia
http://skbkedah.tripod.com
E-mail :skberapit@yahoo.com
Tel: 604-4389350

Struktur Organisasi  

 

 

 

Kurikulum
Ko-kurikulum
Lagu
Makmal ICT
PIBG
Berita Semasa
Misi & Visi

           

             Tarikh akhir dikemaskini ialah pada:08.11.2002

 

Dalam Pembangunan.............................